Etik Değerlerimiz

“Ülkemiz için kalitatif, katma değerli ve sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önceliğimizdir.”

MAKSAN LİFT

ETİK DEĞERLERİMİZ

Global Bakış
Maksan Lift, üretmiş olduğu her ürünün ülke ekonomisine katkı sağlamasını amaçlamakta olup, üretimlerini bu prensip ışığında gerçekleştirmektedir. Üretimlerin dayanıklı eşya olma özelliğini gözardı etmeyip ülke kaynaklarının israf edilmemesini önemsemekte olup, tüm tedarik zincirinde de bu ilkeyi ön plana çıkarmaktadır.

Çalışanına Değer Verme
Maksan Lift, konusunda uzman kendini geliştirip yenilemeyi amaç edinmiş bir çalışan porföyüne sahiptir. Mevcut portföyüne gereken değeri verip, bu kalifiye iş gücünden optimum düzeyde faydalanmayı amaçlamaktadır.

Rekabet

Maksan Lift, her ortam ve koşulda rakipleri ile kalitede rekabet etmeyi ilke edinmiştir. Rekabet hukukundan doğan sorumlulukların bilincinde olup, bu kurallar dairesinde hareket etmektedir.

 

Fiyatlama

Maksan Lift ’in fiyatlama politikası genel konjonktür içerisinde ortalama sektörel sınai karlılık oranı üzerine gerçekleşmektedir. Bu oran dışında mevsimsel veya dönemsel dalgalanmaları fırsat görmemekte ve fiyat politikasını değiştirmemektedir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Önceliği

Maksan Lift, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişmenin sağlanabileceğine inanmaktadır.

“Ülkemiz için kalitatif, katma değerli ve sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önceliğimizdir.”